• امروز : شنبه - ۶ آذر - ۱۴۰۰
 • برابر با : Saturday - 27 November - 2021
دومین شماره ماهنامه کاوشگران نانو منتشر شد_آذرماه ۱۴۰۰

دومین شماره ماهنامه کاوشگران نانو منتشر شد_آذرماه ۱۴۰۰

برای دانلود مجله روی تصویر مجله کلیک کنید .

اولین شماره مجله کاوشگران نانو منتشر شد
اولین شماره مجله کاوشگران نانو منتشر شد

اولین شماره مجله کاوشگران نانو منتشر شد

اولین شماره مجله کاوشگران نانو منتشر شد برای دانلود مجله میبایست روی تصویر جلد مجله کلیک کنید تا صفحه خرید باز شود.

مفهوم کلوئید چیست ؟
مفهوم کلوئید چیست ؟

مفهوم کلوئید چیست ؟

مفهوم کلوئید چیست ؟   دسته‌ای از مواد که در آن‌ها دو حالت ماده یا بیشتر (جامد، مایع، گاز) از موادی یکسان یا مختلف، همزمان وجود دارند و حداقل اندازه‌شان کمتر از یک میکرومتر است به عنوان کلوئید شناخته می‌شوند. کلوئیدها ممکن است ذره‌ای‌، صفحه‌ای یا رشته‌ای باشند. نانو مواد یک زیر شاخه از کلوئیدها […]

ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات
ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات

ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات

ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات   تشکیل هسته‌ها برای آغاز تبلور ضروری است و مواد مذاب با تعداد زیادی هسته‌های عناصر مختلف، حالتی ناهمگون ایجاد میکنند که به تشکیل شیشه کمک می کنند. یکسری موادی به تشکیل شیشه کمک می‌کنند. به عنوان مثال اکسید سیلیکون (سیلیکات)، ژرمانیوم و … به تشکیل […]

نانو فیزیک: مادر نانو فناوریریاضیات و معادلات نانو مدلسازی در مقیاس نانونانو زیست فناوری
  24مهر
  مفهوم کلوئید چیست ؟
  مفهوم کلوئید چیست ؟

  مفهوم کلوئید چیست ؟

  مفهوم کلوئید چیست ؟   دسته‌ای از مواد که در آن‌ها دو حالت ماده یا بیشتر (جامد، مایع، گاز) از موادی یکسان یا مختلف، همزمان وجود دارند و حداقل اندازه‌شان کمتر از یک میکرومتر است به عنوان کلوئید شناخته می‌شوند. کلوئیدها ممکن است ذره‌ای‌، صفحه‌ای یا رشته‌ای باشند. نانو مواد یک زیر شاخه از کلوئیدها […]

  24مهر
  ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات
  ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات

  ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات

  ترکیب شیمیایی شیشه های رنگی به کمک نانو ذرات   تشکیل هسته‌ها برای آغاز تبلور ضروری است و مواد مذاب با تعداد زیادی هسته‌های عناصر مختلف، حالتی ناهمگون ایجاد میکنند که به تشکیل شیشه کمک می کنند. یکسری موادی به تشکیل شیشه کمک می‌کنند. به عنوان مثال اکسید سیلیکون (سیلیکات)، ژرمانیوم و … به تشکیل […]

مدلسازی در مقیاس نانو

نانو زیست فناوری

نانو فیزیک : مادر نانو فناوری

مفهوم کلوئید چیست ؟
مفهوم کلوئید چیست ؟

مفهوم کلوئید چیست ؟

مفهوم کلوئید چیست ؟   دسته‌ای از مواد که در آن‌ها دو حالت ماده یا بیشتر (جامد، مایع، گاز) از موادی یکسان یا مختلف، همزمان وجود دارند و حداقل اندازه‌شان کمتر از یک میکرومتر است به عنوان کلوئید شناخته می‌شوند. کلوئیدها ممکن است ذره‌ای‌، صفحه‌ای یا رشته‌ای باشند. نانو مواد یک زیر شاخه از کلوئیدها […]

برچسب ها
error: Content is protected !!